Inšpektorat in redarstvo

Velikost pisave:
Vodja:
Zdenko Lesjak
tel: 03 42 65 830
fax: 03 42 65 832
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Tajništvo:
Boža Prevolnik
tel.: 03 42 65 850
fax: 03 42 65 832
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Delovno področje:
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, je kot prekrškovni organ na celotnem območju svojega delovanja pristojen:
  • delovati v skladu z Zakonom o prekrških, Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in občinskimi odloki, ki mu dajejo pristojnosti in pooblastila,
  • nadzorovati izvajanje Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru (v tistih členih, ki ga pooblaščajo) ter vseh drugih zakonov in odlokov, v tistih določbah, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
  • voditi prekrškovne postopke v skladu z Zakonom o prekrških z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov iz svoje pristojnosti,
  • odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelji podajo na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti,
  • voditi inšpekcijske postopke v skladu z Zakonom o inšpekcijskem postopku,
  • voditi upravne postopke v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku,
  • opravljati nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti,
  • sodelovati pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov.

Služba za občinsko redarstvo
Služba za inšpekcijski nadzor