OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Subvencije za novo ustanovljena podjetja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Na vprašanje občanke ali ima občina razpisane kakšne subvencije za novo ustanovljena podjetja je bilo podano naslednje pojasnilo:
Občina Laško za leto 2013 ter tudi za letu 2014 nima predvidenih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško. Trenutno sofinanciramo samo regijsko štipendijsko shemo.

Po pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, ki ga ima Občina Laško sprejetega od leta 2008, so sicer predvideni naslednji ukrepi:
1.      Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri bankah vRS,
2.      Promocija izdelkov in storitev podjetja,
3.      Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
4.      Izobraževanje in usposabljanje,
5.      Sofinanciranje inovacijske dejavnosti,
vendar se je odbor za gospodarski razvoj Občine Laško v letu 2010 odločil, da predloga Javnega razpisa za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško ne podpre in predlagal, da se sredstva za te namene prerazporedijo na druge postavke.
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane
Nahajate se: Domov E-vprašanja E-vprašanja Subvencije za novo ustanovljena podjetja