OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Rojstvo Ignacija Orožna

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Lani smo na današnji dan praznovali 200-letnico rojstva zgodovinarja in duhovnika Ignacija Orožna.
Orožen se je rodil v Laškem, bil pa je sin laškega tržana Ignacija in Marije Orožen. Trivialko je prav tako obiskoval v Laškem, pozneje se je šolal v Celju in avstrijskem Gradcu, kjer je študiral filozofijo, v Celovcu pa teologijo, kjer je bil 1842. leta posvečen.
Bil je kaplan v Žalcu in v Celju, župnik v Mozirju, nadžupnik pri sv. Križu v Rogaški Slatini, v Mariboru pa stolni kanonik, stolni dekan in stolni prošt. Bil je škofijski šolski nadzornik, ravnatelj semenišča, predaval je na bogoslovnem učiteljišču o cerkveni umetnosti. Bil je član štajerskega deželnega šolskega sveta in ravnatelj ordinariatske pisarne. Leta 1891 ga je papež imenoval za apostolskega protonotarja.
Ignacij Orožen sodi med ugledne slovenske zgodovinarje. Vodil je farne kronike v krajih službovanja ter se zanimal za umetnostne in zgodovinske spomenike. V Celju je dal vzidati 16 rimskih spomenikov v steno farne cerkve. V Mariboru je preprečil rušenje stolnice. Ko je iskal zgodovinske podatke o Jurkloštru, se je v graškem Joanneumu srečal s kustosom numizmatičnega in antičnega kabineta Wartingerjem. Ta ga je spodbudil k zgodovinskemu delu in ostal vse do smrti njegov mentor. Orožen je sodeloval tudi z drugimi strokovnjaki iz Gradca: strokovnjakom za epigrafiko in numizmatiko Knablom, deželnim konservatorjem Grausom in direktorjem arhiva Zahnom. Vse našteto je Orožna opogumilo, da je ovrgel začetne pomisleke in začel pisati zgodovinske prispevke.
orozen3a
Na njegovi rojstni hiši v Laškem je bila leta 1953 prvič odkrita spominska plošča, nato ponovno 1987. leta. Po njem in njegovem nečaku Franu Orožnu pa se imenuje tudi Orožnov trg.
vir: internet; M. Kovačič: Znani Laščani; Slovenski biografski leksikon
orozen3
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane