OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Konstitutivna seja

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Včeraj, v sredo 12. decembra, je bila prva konstitutivna seja novoizvoljenega Občinskega sveta.
V skladu z 9. členom poslovnika je sejo vodil najstarejši član občinskega sveta Marjan Kozmus. Po predlogu mandatne komisije je Občinski svet potrdil mandate vsem 23-im članom Občinskega sveta Laško. Za župana Občine Laško je komisija ugotovila, da je bil le-ta izvoljen na neposrednih volitvah 18. novembra.
 V nadaljevanju je Kozmus vodenje seje predal novemu (staremu) županu Francu Zdolšku in mu nadel župansko verigo. Župan je nato pozdravil navzoče in svečano prisegel: "Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in poštenju, v skladu s svojim najboljšim vedenjem ter z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Občine Laško inRepublike Slovenije."
OBCINSKI SEVTPRISEGA
OBCINSKI SEVT
Občinski svet
KOZMUS IN ZDOLŠEK
OVKdirektorica Občinske uprave Laško Tina Rosina KOšir, Marjan Kozmus, predsednik Občinske volilne komisije Boštjan Grešak, Tajnica OVK Tanja Grabrijan
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane