OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Moja dežela - lepa in gostoljubna

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:
Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. To je temeljni smisel in dolgoročno sporočilo projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna. Zato turistična društva in zveze z vse bolj zavzetim sodelovanjem občin, podjetij in mnogih organizacij in strokovnih institucij uresničujejo vrsto programov na tem področju. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Slednja pa na svoj način odkriva širino in vsebinski smisel slogana Turizem smo ljudje.

Zaključna prireditev projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna 2018 s slavnostno podelitvijo priznanj je potekala v ponedeljek, 8. oktobra 2018, v Hotelih Bernardin v Portorožu. Laško je prejelo 2 nagradi:
• 2. mesto za Naj zdraviliški kraj
• 3. mesto za Naj tematsko pot - Zdraviliška pot

Zahvala gre vsem prebivalcem Občine Laško, Thermani Laško, Turističnemu društvu Laško, Javnemu podjetju Komunala Laško, Hortikulturnem društvu Laško in ostalim, ki skrbijo za urejenost našega kraja.
mdlg2018 7
mdlg2018 9
moja dezela lepa in gostoljubna
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane