OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Otvoritev sistema izposoje javnih koles

  Natisnite:
  Natisni
Velikost pisave:
Ob evropskem tednu mobilnosti je bila, dne 17. 9. 2018, uradna otvoritev sistema izposoje javnih koles v občini Laško, in sicer:
 • ob 10. uri v Laškem, na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod občino,
 • ob 12. uri v Rimskih Toplicah, pri bodočem Turistično informacijskem centru.

Sistem za izposojo javnih koles je sestavljen iz mreže postaj in prirejenih koles, ki bo uporabnikom omogočal izposojo, uporabo koles in vračilo na drugi možni postaji znotraj sistema. Omogočal bo kolesarjenje po mestu brez nakupa ali uporabe lastnega kolesa.

Občanom in obiskovalcem Laškega je na voljo sistem na štirih postajah na različnih delih v Laškem in ena postaja v Rimskih Toplicah, in sicer:
 • na parkirišču na Trubarjevem nabrežju pod Občino Laško,
 • pri železniški postaji Laško,
 • pri Thermani Laško,
 • pri dvorani Tri lilije v Laškem,
 • pri bodočem Turistično informacijskem centru v Rimskih Toplicah.

Vsaka postaja ima 6 priklopnih mest, od tega 3 za mehanska kolesa in 3 za električna kolesa. V okviru projekta je izveden nakup 10 mehanskih (navadnih) in 10 električnih koles.

Občina Laško je, skupaj z Mestno občino Celje in nekaterimi občinami v Savinjski regiji (Žalec, Šentjur, Štore, Zreče, Slovenske Konjice, Polzela), izvedla skupno javno naročilo za izbiro skupnega izvajalca vzpostavitve sistema javnih koles, z namenom poenotenja sistema ter s tem medobčinske mobilnosti in razvoja turizma. To pomeni, da bo lahko uporabnik kolo prevzel v Laškem in ga vrnil v Celju. Po pooblastilu občin je bil naročnik skupnega naročila Simbio d.o.o. Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec Nomago d.o.o., kot najugodnejši ponudnik za izvedbo sistema. Zaradi skupnega javnega naročila osmih savinjskih občin je bila pridobljena tudi ugodnejša vrednost ponudbe za nabavo koles in sistema, zato bo končna vrednost ureditve sistema izposoje javnih koles nižja od ocenjene. Skupna vrednost projekta je bila ocenjena na 164.425 EUR. Projekt je odobrilo Ministrstvo za infrastrukturo, naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, predvidena višina sofinanciranja znaša 64.543 EUR.  

Najem koles za uporabnike letnih kartic bo do pol ure brezplačen, prekoračitev se bo zaračunala v skladu s cenikom. V skladu s predvidenim cenikom bo znašala letna izposoja za navadna kolesa 10 EUR, za električna kolesa pa 20 EUR, cena 30 minutnega najema navadnega kolesa bo znašala 0,50 EUR in električnega kolesa 1 EUR. Prijava v sistem bo možna preko spleta, terminala, mobilne aplikacije ter na fizičnih prodajnih mestih (TIC Laško). Predstavitev sistema z vsemi navodili je predstavljena na spletni strani   bikes.nomago.si .

Pozdravni govor na otvoritvi je imel Župan občine Laško, Franc Zdolšek. Delovanje sistema so predstavili predstavniki Nomaga d.o.o., Darko Šafarič, Jernej Zajec in Jure Janet. V Laškem so program popestrili Veteranska godba Gambrinus in učenci OŠ Primoža Trubarja Laško – Šolski plesni festival, pod mentorstvom Majde Marguč. V Rimskih Toplicah sta na zanimiv način predstavila pomen mobilnosti učenca OŠ Antona Aškerca, Ulčnik Tjaša in Ocvirk Miha.
KOLESCE 14
KOLESCE 13
KOLESCE 12
KOLESCE 11

KOLESCE 15
KOLESCE 16

Prispevek MMC TV Laško.

nomago bikes lasko
Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane