OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2,
3270 Laško
t: +386 3 733 8700
f: +386 3 733 8740
e: obcina@lasko.si

Delovna telesa

    Natisnite:
    Natisni
Velikost pisave:

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LAŠKO 2014-2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Janko Cesar (SLS) – predsednik
2. Marko Šantej (MMOL)
3. Milan Klenovšek (SD)
4. Matjaž Pikl (DeSUS)
5. Jože Senica (N.Si)
6. Marija Zupanc (SMC)
7. Robert Medved (SDS)

Statutarno pravna komisija:
1. Pavel Teršek (N.Si) - predsednik
2. Marko Šantej (MMOL)
3. Jože Kotnik (DeSUS)
4. Marjan Kozmus (SD)
5. Janez Benedek (SLS)

Komisijo za vloge in pritožbe:
1. Marija Zupanc (SMC) - predsednica
2. Janez Benedek (SLS)
3. Stanko Selič (Neodvisni kandidat)

Odbor za gospodarski razvoj občine:
1. Marjan Kozmus(SD) - predsednik
2. Roman Tušek (N.Si)
3. Mojca Teržan (SLS)
4. Tatjana Seme (SMC)
5. Klemen Dermota
6. Zdenko Leljak
7. Miran Črep

Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti:
1. Matjaž Pikl (DeSUS) - predsednik
2. David Guček (MMOL)
3. Janko Cesar (SLS)
4. Stanko Selič (Neodvisni kandidat)
5. Robert Medved (SDS)
6. Romana Deželak
7. Drago Pušnik
8. Marjan Holcer
9. Aleš Jerman

Odbor za družbene dejavnosti in društva:
1. Bojan Šipek (Mlada moč Občine Laško) - predsednik
2. Martin Teraž (SD)
3. Nuša Konec Juričič (SLS)
4. Zvonko Gračner (Lista gasilcev OL)
5. Karolina Pal
6. Marjeta Ocvirk
7. Jasmina Perc

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja:
1. Marjan Belej (SLS) - predsednik
2. Jože Senica (N.Si)
3. Jože Kotnik (DeSUS)
4. Martin Klepej (SDS)
5. Hedvika Vidic
6. Matej Špec
7. Mojca Krivec

Odbor za družbene dejavnosti in društva:

 

1. Klemen Grešak (Mlada moč Občine Laško) - predsednik

2. Ludvik Urankar (SLS)

3. Andreja Križnik (LDS)

4. Marjeta Ocvirk (SD)

5. Jasmina Perc, Paneče 22, Rimske Toplice

6. Karolina Pal, Podhumska 2, Laško

7. Janez Benedek, Mestna ulica 7, Laško

 

 

Odbor za razvoj kmetijstva in podeželja:

 

1. Mojca Krivec (SLS) - predsednik

2. Franc Lesičar (SD)

3. Jože Kotnik (DeSUS)

4. Jože Senica (N.Si)

5. Jožica Krašovec, Cesta v Debro 27, Laško

6. Urška Knez, Cesta v Rečico 14, Laško

7. Zdenka Fišer Mirč, Lokavec 12, Rimske Toplice

Župan Občinski svet Občinska uprava Za občane