Ureditev ceste od OŠ Antona Aškerca do Rimskih Term

Že dalj časa se ugotavlja, da obstoječa Zdraviliška cesta na odseku od križišča v Trubarjevo naselje do Marketa Tuš ne ustreza prometnim elementom in pomeni nevarnost za vse udeležence v prometu. Zaradi tega je občina v preteklem letu odkupila potrebna zemljišča na severu pod blokovno gradnjo na Ulici XIV. divizije za potrebe ureditve podaljška Aškerčeve ceste. Poleg tega načrtujemo tudi krožišče na lokaciji Zdraviliška cesta – Aškerčeva cesta pri šoli, tako da bodo šolski avtobusi lahko šolarje pobrali na točki, ki je varnejša. Šolarjem ne bo potrebno prečkati cestišča. Ob izgradnji podaljška Aškerčeve ceste bo poskrbljeno za hodnik za pešce in vzdolžno parkiranje. Od navezave podaljška Aškerčeve ceste z Zdraviliško cesto pa načrtujemo ob obstoječi cesti na desni strani hodnik za pešce, ki bo vodil mimo Marketa Tuš, krožišča pri Rimskih Termah in se navezoval na Rusko stezo.
noimage

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.