Mostovi na Gračnici

V preteklosti je v dolini Gračnice pri Lokavcu na državni cesti Rimske Toplice - Jurklošter obstajal problem lesenega mostu, ki ni dovoljeval velikih obremenitev. Tovorna vozila so do želenega cilja prevozila bistveno daljše poti. Direkcija RS za infrastrukturo je v letih 2014 in 2015 zgradila nov armirano-betonski most, ki bo za širše območje Jurkloštra in Kozjanskega dovoljeval promet za vse obremenitve.
jurkloster-most1
Leseni most iz preteklosti je v središču Jurkloštra že vrsto let narekoval, da je potrebno na tem objektu izvesti rekonstrukcijo ali zgraditi nov armirano-betonski most. Direkcija RS za infrastrukturo je h gradnji novega mostu pristopila v poletnih mesecih v tem letu. Most naj bi bil dokončan še v letošnjem letu.
jurkloster-most2
Občina Laško že vrsto let vodi aktivnosti za ureditev kompleksa Kartuzije Jurklošter. V sklopu tega je bila v nadstropju urejena dvorana za delo krajevne skupnosti. Poleg obnove objekta Pristava smo načrtovali tudi sanacijo mostu Veronike in Friderika preko Gračnice. Kakor pravi legenda, sta se na tej lokaciji srečevala. Že dotrajan most je bil dodatno poškodovan v neurju v septembru leta 2014, zato ga je bilo potrebno s prisotnostjo služb kulturnega varstva rekonstruirati in okrepiti. Obstajala je bojazen, da se most poruši v celoti, ker se je vanj zagozdilo debelo bukovo deblo. Rekonstrukcija je bila izvedena v poletnih mesecih letošnjega leta z občinskimi sredstvi.
jurkloster-most3

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.