Energetska sanacija OŠ Primoža Trubarja in telovadnice v Laškem

OS-Lasko-01logo-EU-kohezijski-skladV septembru je Občina Laško pričela izvajati projekt energetske sanacije Osnovne Šole Laško. Projekt, ki je sofinanciran tudi iz sredstev Evropskega kohezijskega sklada, zajema energetsko prenovo, izdelavo toplotno izolacijske fasade, delno zamenjavo oken in vrat na lupini stavbe ter toplotno izolacijo stropa in strehe. Toplotna izolacija fasade bo iz kamene volne debeline 16 cm. Najprej se bo energetsko prenovila telovadnica šole, kjer se bodo zamenjala vsa okna in vrata na lupini stavbe, toplotno se bo izolirala streha ter izdelala nova fasada. Zaključek del je predviden v začetku naslednjega leta.

Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Trajnostna raba energije", prednostne usmeritve "Energetska sanacija javnih stavb".

Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil izbran izvajalec del, to je podjetje CBE inženiring iz Ljubljane. Nadzor na deli izvaja podjetje GRIN, d. o. o.
OS-Lasko-01
OS-Lasko-02
OS-Lasko-03

Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.