Občinski prostorski načrt Občine Laško

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško
- priloga 1 - PIP za posamezna območja podrobnejše namenske rabe
- priloga 2 - Podrobnejši PIP za posamezna področja EUP in PIP na območjih predvidenih OPPN
- priloga 3 - Vrste dopustnih gradenj nezahtevnih in enostavnih objektov po posameznih vrstah podrobnejše namenske rabe prostora
PIP - prostorsko izvedbeni pogoji, EUP - enote urejanja prostora

Izsek grafičnega dela OPN (za ogled klikni na oznako lista)
LEGENDA - območja podrobnejše namenske rabe prostora
                   
G25-45 G25-46 G25-47 G25-48 G25-49 G25-50 H25-41 H25-42 H25-43  
G24-5 G24-6 G24-7 G24-8 G24-9 G24-10 H24-1 H24-2 H24-3  
  G24-16 G24-17 G24-18 G24-19 G24-20 H24-11 H24-12 H24-13  
G24-25 G24-26 G24-27 G24-28 G24-29 G24-30 H24-21 H24-22 H24-23 H24-24
  G24-36 G24-37 G24-38 G24-39 G24-40 H24-31 H24-32 H24-33 H24-34
          G24-50 H24-41      
                   
© 2014 Občina Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.