Lokalna samouprava

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Statut Občine Laško (Uradno prečiščeno besedilo) 64/06 2006
Statut Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 79/15 2015
Statut Občine Laško 99/07 2007
Spremembe Statuta Občine Laško 61/19 2019
Spremembe Statuta Občine Laško 45/11 2011
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 68/18 2018
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 51/15 2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Laško 17/10 2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 51/15 2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško 50/10 2010
Sprememba Statuta Občine Laško 157/20 2020
Sklep o mnenju Občine Laško k osnutkom pokrajinske zakonodaje, 28/21 2021
Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Laško 204/21 2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 28/15 2015
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Laško 112/13 2013
Pravilnik o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 33/07 2007
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah in plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Laško 07/19 2019
Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 79/15 2015
Poslovnik Občinskega sveta Občine Laško 02/08 2008
Odlok o zastavi in grbu Občine Laško 01/20 2020
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije 104/11 2011
Odlok o spremembi meje občin Sevnica in Laško 140/20 2020
Odlok o spremembi meje med naseljema Žigon in Vrh nad Laškim 80/11 2011
Odlok o spremembi meje med naseljema Debro in Laško 64/10 2010
Odlok o spremembah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 02/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Laško 18/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 18/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 12/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 80/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško 33/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah 51/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško 85/16 2016
Odlok o priznanjih Občine Laško 13/09 2009
Odlok o občinskem prazniku Občine Laško 99/07 2007
Odlok o jubilejnih listinah Občine Laško 79/12 2012
Odlok o javnem glasilu Občine Laško 13/07 2007
Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Laško 207/21 2021
Odlok o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško 62/14 2014

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.