1. izredna seja Občinskega sveta Laško

OBČINA LAŠKO
OBČINSKI SVET LAŠKO
Mestna ulica 2, Laško

Številka: 032-08/2014
Datum: 30. 7. 2014
V A B I L O

Na podlagi 25., 26. in 27. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/2007, 17/2010, 45/2011) ter 23. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 2/2008, 50/201
s k l i c u j e m
 
1. izredno sejo Občinskega sveta Laško, ki bo v sredo, 6. 8. 2014, ob 17. uri v Modri dvorani Kongresnega Centra Thermane Laško.

Za sejo predlagam:

A) 1. ugotovitev sklepčnosti
2. sprejem zapisnika 22. seje z dne 23. 4. 2014
3. potrditev realizacije sklepov 22. seje z dne 23. 4. 2014

in

B) naslednji DNEVNI RED:        
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o javnem glasilu Občine Laško – skrajšani postopek
Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Laško
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice Občinske volilne komisije Laško
Predlog Sklepa o imenovanju nadomestne članice v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Laško
Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2014 - III. dopolnitev

Izredna seja se sklicuje zaradi nujne obravnave točk, ki so na dnevnem redu, in morajo čim prej stopiti v veljavo.
                                                                                                         
 Župan Občine Laško                                   
Franc ZDOLŠEK                                       

Vabljeni:
· člani Občinskega sveta Laško
· uslužbenci Občinske uprave Občine Laško
· Janko Požežnik, član Državnega sveta RS
· Matjaž Han, poslanec v Državnem zboru RS
 
Gradivo poslano v vednost in uporabo:
· nadzornemu odboru občine
· političnim strankam v občini
· krajevnim skupnostim v občini
· sredstvom javnega obveščanja

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8015.12.2022
je izšla 93. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.