Vzgoja in izobraževanje, programi za mladino

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 54/21 2021
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 22/19 2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 24/18 2018
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 59/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 41/17 2017
Sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične šole Laziše 22/17 2017
Sklep o ukinitvi Podružnične šole Reka 22/17 2017
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 40/16 2016
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 40/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče 36/14 2014
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 36/14 2014
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 79/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Laško 80/11 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 104/11 2011
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Laško - Radeče 65/10 2010
Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško 57/09 2009
Sklep o določitvi cene programov JZ Vrtec Laško 80/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Primoža Trubarja Laško 109/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 109/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 109/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško 96/08 2008
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 01/08 2008
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 63/08 2008
Sklep o ustanovitvi Sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško 96/08 2008
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško 96/08 2008
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 99/07 2007
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 66/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 66/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Laško 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 51/07 2007
Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Laško 33/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 64/06 2006
Sklep o določitvi cene programov javnega zavoda Vrtec Laško 140/06 2006
Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda vrtec Laško 89/05 2005
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Primoža Trubarja Laško 22/97 1997
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice 22/97 1997
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda vrtec Laško 22/97 1997

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.