Šport

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Pravilnik o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti Občine Laško 31/21 2021
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 12/20 2020
Pravilnik o uporabi in najemu športne dvorane Tri lilije 82/19 2019
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 03/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 41/17 2017
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Laško 21/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 28/15 2015
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 32/13 2013
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško 17/10 2010
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Laško 107/10 2010
Pravilnik o uporabi šolskih prostorov v Občini Laško 57/09 2009

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.