Občinski podrobni prostorski načrti

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Rečica 49/22 2022
Sklep o začetku postopka priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3-680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 77/21 2021
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju VL-1 157/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-73-del 89/20 2020
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP LAU-21 107/20 2020
Sklep o začetku priprave OPPN za ureditev turistično rekreacijskih površin pri Planinskem domu Šmohor 133/20 2020
Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LAU-62 174/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-59-del 184/20 2020
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju HU-1 del in HU-3 184/20 2020
Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško 44/19 2019
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-21 39/18 2018
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice – izvennivojsko križanje regionalne ceste R3–680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo 35/18 2018
Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za kamnolom Pojerje 35/18 2018
Avtentična razlaga prve alineje četrtega odstavka (Streha, fasada) 22. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 12/17 2017
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za infrastrukturo Rimske Toplice (za izvennivojsko križanje regionalne ceste R3 – 680/1223 in železniške proge v Rimskih Toplicah in umestitev novega mostu čez Savinjo) in okoljskega poročila 11/17 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 51/15 2015
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 97/15 2015
Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 45/14 2014
Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 94/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev Občine Laško 43/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 35/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 35/13 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 54/11 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 54/11 2011
Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 80/11 2011
Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro 101/11 2011
Avtentična razlaga 42. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 80/11 2011
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kartuzija Jurklošter 18/11 2011
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP Pokopališče (nadomestna) in električni vod 65/10 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 33/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško 57/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 02/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 107/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 51/07 2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 104/06 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Laško 60/05 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih Občine Laško 103/05 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 45/03 2003
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško 79/02 2002

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.