Nepremičnine

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 29/22 2022
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 207/21 2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 69/19 2019
Sklep o ukinitvi javnega dobra 36/19 2019
Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Radeče 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Občino Sevnica 22/19 2019
Sklep o spremembi občinske meje z Mestno občino Celje 22/19 2019
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za PP in KZ v letu 2019 01/19 2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 68/18 2018
Sklep o ukinitvi javnega dobra 43/18 2018
Koncesijski akt za izvedbo projekta »Revitalizacija objekta bivše podružnične šole Reka« 01/18 2018
Sklep o ukinitvi zaznambe javnega dobra 01/18 2018
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za obnovo objektov v starem mestnem jedru Laško 01/18 2018
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 22/17 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje (Komunala Laško) 12/17 2017
Sklep o prenosu dela stvarnega premoženja last Krajevne skupnosti Šentrupert na Občino Laško 22/17 2017
Sklep o prenosu premoženja v upravljanje (Zdravstveni dom Laško) 12/17 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 41/17 2017
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2018 80/17 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 40/16 2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 40/16 2016
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2017 85/16 2016
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2016 107/15 2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 28/15 2015
Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 94/14 2014
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2015 94/14 2014
Sklep o določitvi višine izhodiščne najemnine za poslovne prostore in kmetijska zemljišča v letu 2013 108/12 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 45/11 2011
Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe 104/11 2011
Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin 65/10 2010
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 106/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 64/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splošne rabe v Občini Laško 50/10 2010
Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splošne rabe v Občini Laško 50/10 2010
Sklep o izvzemu iz splošne rabe 17/10 2010
Sklep o prenehanju delovanja in pripojitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 17/10 2010
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 1390, k.o. Mrzlo Polje iz javnega dobra 33/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnine 33/09 2009
Odlok o preoblikovanju Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 57/09 2009
Sklep za izvzem zemljišča parc. št. 890/3 in 890/3, k.o. Debro iz družbene lastnineklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra 57/09 2009
Odlok o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško 80/09 2009
Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Laško 80/09 2009
Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud v starem mestnem jedru Laško 63/08 2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 01/08 2008
Odlok o območjih predkupne pravice Občine Laško 63/08 2008
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 107/08 2008
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (parc. št. 957/10 in 958/4) 122/08 2008
Sklep o določitvi kriterijev za obravnavo vlog za spremembo namembnosti zemljišč 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 33/07 2007
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 66/07 2007
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 140/06 2006
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 104/06 2006
Sklep o ukinitvi javnega dobra 78/06 2006
Splošni pogoji poslovanja javnega nepremičninskega sklada Občine Laško 35/06 2006
Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 103/05 2005
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 55/05 2005
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 55/05 2005
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 55/05 2005
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 27/05 2005
Sklep o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih Občine Laško in Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško v obdobju 2005 - 2007 s podzakonskimi predpisi 01/05 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 01/05 2005
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško 01/05 2005
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 2007

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.