Kultura

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Laško 157/20 2020
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 03/18 2018
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 03/18 2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 41/17 2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 28/15 2015
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 32/13 2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 104/11 2011
Odlok o razglasitvi Kopališke rotunde Zdraviliškega doma za kulturni spomenik lokalnega pomena v Občini Laško 17/10 2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 110/09 2009
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 109/09 2009
Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Laško 94/09 2009
Odlok o razglasitvi etnoloških kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Laško 43/09 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 02/08 2008
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Laško 20/08 2008
Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini Laško 20/08 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško 53/08 2008
Pravilnik o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Laško 11/07 2007
Odlok o razglasitvi sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Laško 44/06 2006
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 44/06 2006
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško 104/06 2006
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnice Laško 114/03 2003

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.