Javne finance, premoženje

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Leto Številka
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2018 2019 22/19
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2017 2018 24/18
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2016 2017 22/17
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2015 2016 27/16
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2014 2015 28/15
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2013 2014 33/14
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2012 2013 35/13
Zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 2011 2012 36/12
Sklep o določitvi višine odpusta dolgov v Občini Laško 2015 79/15
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2020 2021 54/21
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2019 2020 77/20
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2010 2011 38/11
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2009 2010 33/10
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 2007 2008 42/08
Odlok o spremembi proračuna Občine Laško za leto 2021 2020 174/20
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 2021 181/21
Odlok o spremembah in dopolnivah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2017 2016 85/16
Odlok o rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2018 2018 33/18
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 2021 90/21
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2020 2020 107/20
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2019 2019 36/19
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 2017 22/17
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2017 2017 41/17
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 2016 40/16
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 2016 47/16
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016 2016 85/16
Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2015 2015 51/15
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2022 2021 205/21
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2021 2019 82/19
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2020, stran 11066 2019 82/19
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2019 2018 33/18
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2018 2017 79/17
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2017 2015 104/15
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2016 2015 104/15
Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2015 2014 94/14
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Sedmica Laško, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode, društva in ostale pravne osebe 2018 33/18
Odlok o drugem rebalansu proračunu Občine Laško za leto 2020 2020 174/20
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 2021 205/21
Odlok o drugem rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2018 2018 68/18
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Laško v letu 2015

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.