Drugi akti s področja urejanja prostora

OBČINSKI AKTI OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki so objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet

OBČINSKI AKTI, KI NISO OBJAVLJENI V URADNEM LISTU RS
Občinske akte, ki niso objavljeni v Uradnem listu RS, sprejema občinski svet ali župan.

NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA
Neuradna prečiščena besedila vsebujejo spremembe in dopolnitve občinskih predpisov
Iščite po ključnih besedah: 
Naslov ob. predpisa Številka Leto
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k. o. Plazovje (1038) 49/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k. o. Laziše (1037) 49/22 2022
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, k.o. Paneče (1042) 91/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih 163/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k.o. Olešče (1031) 163/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602 in 1603, vse k.o. Trobni Dol (1033) 205/21 2021
Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert (1032) 200/20 2020
Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Laško 36/19 2019
Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Laško 01/18 2018
Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v Občini Laško 51/15 2015

Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.