Namera za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo delov javne površine v času prvo-novembrskih praznikov

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2021 (Ur. list RS, št. 90/21) s programom razpolaganja, namero za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo delov javne površine s parc. št. 541/8 in 529/1 v k.o. 1026 Laško,  v predvideni izmeri 6 x 16 m2, ki bodo v času prvo novembrskih praznikov, t.j. od 28. 10. 2021 do 1. 11. 2021, namenjeni postavitvi stojnic za prodajo cvetja in sveč.  

 

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 7. 10. 2021 do vključno dne 27. 10. 2021.  

  NAMERA ZA SKLENITEV POGODBE ZA ODDAJO DELOV JAVNIH POVRŠIN

 

 


Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.