Destinacija Laško uspešno izpolnila gastronomski modul Slovenia Green

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalna certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

V letu, ko je Slovenija Evropska gastronomska regija, so se v zeleno shemo turističnih destinacij, ponudnikov namestitev, naravnih parkov, turističnih agencij in turističnih znamenitosti vključili tudi gostinski ponudniki. Na področju trajnostni destinacij pa se ocenjevanje le-teh dopolnjuje oz. nadgrajuje z gastronomskim modulom, ki je zasnovan razvojno – z navodili, kako na ravni destinacije strateško in s posluhom do okolja pristopiti k razvoju trajnostne gastronomije.

Destinacija Laško je leta 2015 vstopila v Zeleno shemo, v okviru katere je v letu 2019 pridobila Slovenia Green GOLD znak. Letos pa so se v STIK-u Laško, osrednji organizaciji za promocijo in razvoj turizma, odločili tudi za izpolnitev omenjenega gastronomskega modula, s katerim destinacija pridobi natančen vpogled v stanje na področju trajnostne gastronomije in priporočila strokovnjakov za nadaljnji razvoj.

V Laškem je sicer že vzpostavljena kolektivna blagovna znamka Okusiti Laško, za katero sta izdelana sistem podeljevanja pravice njene uporabe ter načrt upravljanja in skrbništva. Dobavne verige se krajšajo z organizacijo borz lokalnih živil. Destinacija pa je razvila tudi povsem novo gastronomsko doživetje Pivocvetni potep po Laškem, ki temelji na lokalnih izdelkih.

Destinacija Laško torej preko blagovne znamke Okusiti Laško uspešno nadgrajuje gastronomsko dediščino, s katero poudarja tudi pomen lokalne prehrane za zdravje.

 

www.lasko.info

 

destinac


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.