Manjšinska mladinoteka Zavoda Burja

Zavod Burja iz Rimskih Toplic je zadnji ponedeljek v maju izvedel tretji, sklepni multiplikativni dogodek projekta Manjšinska mladinoteka. Dogodek je bil organiziran v Otročjem kinu Laško, vodila pa sta ga Damir Hauptman, vodja projektne skupine in stand up komik Admir Baltić.

Dogodek je bil sprva načrtovan za december 2020 a je prijavitelj s soglasnostjo nacionalne agencije MOVIT zaradi restrikcij in zdravstvenega rizika, povezanega z epidemijo COVID, podaljšal rok za izvedbo do začetka julija 2021. Pred tem so bili izdelani ključni trije rezultati projekta, namenjeni mladim manjšinskim pripadnikom za iskanje inovativnih pristopov izražanja, ohranjanja in promocijo manjšinske kulturne dediščine ter ustvarjanje privlačnih in fleksibilni metod, s katerimi bodo lahko promovirali in tržili svoje kulturne proizvode ter izkoriščali prednosti poznavanja različnih kultur in jezikov.

Gre za spletno učilnico Manjšinska videoteka, publikacijo s smernicami za večjo vključenost mladih Manjšinski kompas ter vodnik po manjšinskih točkah v lokalnih skupnostih Naša kultura v našem mestu. Vsi ti rezultati so bili lansko jesen predstavljeni na multiplikativnih dogodkih pri projektnih partnerjih v Novi Gradiški na Hrvaškem in v Tavankutu v Srbiji.

Na dogodku so se zbrali predstavniki organizacij civilne družbe, ki so vključeni v delo z mladimi, mladimi z manj priložnostmi in manjšin – Srbskega kulturno prosvetnega društva Desanka Maksimović Celje, Mladinskega centra Celje, Šolskega, mladinskega in otroškega centra Laško, KD Anton Aškerc iz Rimskih ToplicZavoda Marija Vera in Občine Laško. Prireditelje veseli, da sta se organizatorjem pridružila tudi dva predstavnika iz tujine, in sicer Nina Intihar, predstavnica društva Association FranceSlovénie iz St. Etienna iz Francije in Matic Germovšek, predstavnik krovne evropske zveze manjšin FUEN iz Flensburga v Nemčiji. Dogodek so spremljali tudi predstavniki lokalnih in nacionalnih medijev.

Po uvodnih in pozdravnih besedah ​​je Damir Hauptman predstavil projekt Manjšinska mladinoteka. Nosilec projekta je Zavod Burja, projektni partnerji pa še slovenska Center za mlade CEZAM RušeHrvaško kulturno prosvetno društvo Matija Gubec Tavankut iz Srbije ter Društvo Studio B iz Nove Gradiške na Hrvaškem. Pridružena partnerja projekta sta tudi Mladinski center Celje in pa Hrvaška turistična skupnost Slovenije.

Projekt je bil odobren s strani Evropske komisije, v okviru strateških partnerstev programa Erasmus+. Izvedba projekta je trajala od maja 2019 do junija 2021. Osrednji namen mednarodnega projekta je bil vzpostaviti konzorcij manjšinsko mladinskega partnerstva za razvoj inovativnih pristopov na področju kreativnega manjšinskega turizma in kulturne dediščine. Poudarek je bil na aktivnem sodelovanju mladih pripadnikov manjšin, mladih z manj priložnostmi ter ostalih mladih iz partnerskih držav – Slovenije, Hrvaške in Srbije.

Obiskovalci dogodka so si med drugimi ogledali dva dokumentarna filma, posneta za spletno izobraževanje Manjšinska videoteka: Razvoj in nove tehnologije, posnet v organizaciji Matija Gubec v Tavankutu in Novi časi, posnet v CEZAM-u Ruše. Režiser vseh šestih filmov, ki so bili posneti za namen oblikovanja spletne učilnice, je priznan in nagrajevan hrvaški režiser Branko Ištvančić.

Ogledu filmov je sledila predstavitev drugih dveh intelektualnih rezultatov projekta. Prvi je  publikacija s strateškimi smernicami za večjo socialno vključenost Manjšinski kompas, v oblikovanju katere sta sodelovala tudi priznana slovenska kulturnika – pisatelj in režiser Goran Vojnović ter akademski umetnik in ilustrator Izar Lunaček. Drugi je brošura Naša kultura v našem mestu, turistični vodnik po točkah lokalne manjšinske kulturne dediščine.

Udeleženci, ki so sodelovali pri izdelavi intelektualnih rezultatov, so izboljšali raven svojih znanj, spretnosti in veščin. Razvili so občutek za pobudo, samospoštovanje in podjetništvo ter izboljšali svoje digitalne in medkulturne kompetence. Udeleženci so pridobili tudi potrdilo Youthpass za priznavanje učnih izidov.

Ob koncu dogodka je potekala neposredna interakcija z udeleženci glede projekta in uporabe intelektualnih rezultatov. Vsi udeleženci so bili pozvani k uporabi spletnega tečaja in spodbujeni, da k udeležbi pozovejo tudi svoje ciljne skupine. Z izvedbo dogodka je bilo različnim deležnikom poslano enotno sporočilo projekta – delo z mladimi z manj priložnostmi je dolgotrajen proces, ampak enkrat, ko je ta cilj uresničen, ravno ti mladi spodbujajo najintenzivnejše spremembe različnih družb. 

Po koncu predstavitve so udeleženci sodelovali še pri snemanju promocijskega filma projekta Manjšinska mladinoteka, ki bo na humoren način prikazal projektne aktivnosti.

Tako organizatorji kot tudi ostali partnerji se zahvaljujemo vsem udeležencem za izkazan interes, pri tem pa upamo, da bodo rezultati našega dela koristili vsem osebam, ki delajo na področju neformalnega izobraževanja z mladimi ter končni ciljni skupini projekta – mladim z manj priložnostmi.

Vsi intelektualni rezultati tega projekta so prosto dostopni ter na voljo za pregled in prenos na spletni strani projekta.

Vljudno vabljeni k uporabi!

1 1030x687


Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.